Metsamaade ja kasvava metsa ost.

Raietööd ja metsa uuendamine.

Lossi 3, Kuressaare
Tel: 45 45 304
GSM: 50 90 260
e-mail: metskond@gmail.com