Metsamaade ja metsa ost

Raietööd ja metsa uuendamine

Metskond OÜ

Oleme Metskond OÜ, Saaremaa ettevõte, mis loodi 2001. aastal. Tegutseme Saaremaal, Hiiumaal ja Muhus, kus ostame metsakinnistuid, raieõigust ja põllumaad.

Enamuse meile kuuluvast 1200 hektarist maast moodustab mets. Metsa majandades järgime keskkonnanõudeid, et säiliks metsa bioloogiline mitmekesisus, tootlikkus ja uuenemisvõime. Hooldatud mets on vähem vastuvõtlik kahjuritele ja tormimurrule ning seeläbi suurem väärtus järeltulevatele põlvedele.

Meile kuulub paarsada hektarit põllumaad. Oleme aastaid teinud koostööd kohalike põllumeestega andes maad neile pikaajalisele rendile.

Soovid müüa metsa, põllumaad või raieõigust?

Metsa- ja põllumaa ost

Metsamaa ost

Metsa müük algab reaalsest hinnapakkumisest, mille koostame metsaomanikule tasuta, ega sea sellega mingeid edaspidiseid kohustusi.

Pikaaegsele kogemusele tuginedes koostame metsamaale hetke turuhinna põhjal õiglase hinnapakkumise.

Põllumaa ost

Põllumaade hinna kujundame nende asukoha, seisukorra ning mulla kvaliteedi põhjal.

Takistuseks ei ole maade eelnev koormamine rendilepingu või hüpoteegiga.​

Hinnapakkumine on tasuta ja ei kohusta teid millekski!

Raieõiguse ost

Raieõiguse müük on mõistlik otsus, kui olete otsustanud maa säilitada, aga soovite siiski metsamaterjali müüa või lihtsalt metsa hooldada.

Koostame raieõiguse hinnapakkumise vastavalt raiemahule ja -liigile, oleme abiks metsamajanduskava koostamisel ning teatiste esitamisel Keskkonnaametile.

Kogu raiest saadav tulu lepingu sõlmimisel 100% kätte!

Võta meiega ühendust

Saatke pakkumine või üldine päring täites allolev ankeet

Meie kontor on avatud E-R 9:00 - 17:00

Metskond OÜ © 2021