Metsamaade ja raieõiguse ost

Raietööd ja metsa uuendamine

Metskond OÜ

Oleme Metskond OÜ, Saaremaa ettevõte, mis loodi 2001. aastal. Tegutseme Saaremaal, Hiiumaal ja Muhus, kus ostame metsakinnistuid, raieõigust ja põllumaad.

Enamuse meile kuuluvast 1200 hektarist maast moodustab mets. Metsa majandades järgime keskkonnanõudeid, et säiliks metsa bioloogiline mitmekesisus, tootlikkus ja uuenemisvõime. Hooldatud mets on vähem vastuvõtlik kahjuritele ja tormimurrule ning seeläbi suurem väärtus järeltulevatele põlvedele.

Meile kuulub paarsada hektarit põllumaad. Oleme aastaid teinud koostööd kohalike põllumeestega andes maad neile pikaajalisele rendile.

Soovid müüa metsa, põllumaad või raieõigust?

Metsa- ja põllumaa ost

Metsamaa ost

Ostame metsakinnistuid Saaremaal, Hiiumaal ja Muhus.

Metsa müük algab reaalsest hinnapakkumisest, mille koostame metsaomanikule tasuta, ega sea sellega mingeid edaspidiseid kohustusi.

Kui teid huvitab oma metsa tegelik väärtust siis helistage või kirjutage meile. Hindame teie metsakinnistu ja saadame pakkumise 3 tööpäeva jooksul!

Pikaaegsele kogemusele tuginedes koostame metsamaale hetke turuhinna põhjal õiglase hinnapakkumise.

Hinnapakkumine ei kohusta teid millekski!

Põllumaa ost

Põllumaade hinna kujundame nende asukoha, seisukorra ning mulla kvaliteedi põhjal.

Takistuseks ei ole maade eelnev koormamine rendilepingu või hüpoteegiga.​

Raieõiguse ost

Raieõiguse müük on mõistlik otsus, kui olete otsustanud maa säilitada, aga soovite siiski metsamaterjali müüa või lihtsalt metsa hooldada.

Korraldame teie eest raietööd ja puidu realiseerimise ning tasume kogu ostusumma juba lepingu sõlmimisel!

Raieküpse metsa väärtus võib aastatega langeda ja hiljaks ei tasu jääda ka harvendusraiete tegemisega. Raieõiguse müümine on mugav ja tulus viis enda metsa hooldamiseks.

Tööde teostamiseks kasutame oma masinaid ja tööjõudu, tagamaks vastutustundliku ja kvaliteetse raietöö. Oleme üle 20 aasta olnud usaldusväärne partner Saaremaa metsaomanikele ja kavandame kõik tööd kooskõlas Keskkonnaameti nõuetega.

Koostame raieõiguse hinnapakkumise vastavalt raiemahule ja -liigile, oleme abiks metsamajanduskava koostamisel ning teatiste esitamisel Keskkonnaametile.

Kogu raiest saadav tulu lepingu sõlmimisel 100% kätte!

Hinnapakkumise tegemist lihtsustab Keskkonnaameti poolt kinnitatud metsateatis. Juhul kui metsateatist hetkel puudub, saame teid abistada metsamajanduskava koostamisel ning teatiste esitamisel.

Metsaomanikuna on teil ka võimalus meie ettevõtte taksaatoriga koos metsas käia, et ühiselt kavandada raieplaan. Võimalik on müüa raieõigus ka notariaalse kasutusvaldusena, mille puhul ei pea maaomanik ise metsateatisega tegelema.

Võta meiega ühendust

Meie kontor on avatud E-R 9:00 - 17:00

Metskond OÜ © 2021